Dokter Herman Bekiusschool

Zuigerplasdreef 202 8223 EX Lelystad

  • Schoolfoto van Dokter Herman Bekiusschool
  • Schoolfoto van Dokter Herman Bekiusschool
  • Schoolfoto van Dokter Herman Bekiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Dokter Herman Bekiusschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben.

Elke leerling volg onderwijs op maat. We bieden zoveel mogelijk structuur, rust en regelmaat door te werken met een vast lesrooster, vaste leerkracht(en) en kleine groepen. Naast de reguliere schoolvakken neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Leren leren, je voorbereiden op de toekomst en het werken aan sociale vaardigheden zoals ‘zelfredzaamheid’ en ‘samenwerken’ zijn belangrijke thema’s.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven