Integraal Kindcentrum Warande

Haagwinde 2 8245 HW Lelystad

  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld

Het team

Toelichting van de school

Van het personeel van Stichting SchOOL wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ons worden afwezige werknemers vervangen door invallers. Wij doen hierbij een beroep op invallers die werkzaam zijn in de vaste invalpool van onze stichting. Hierbij hebben we te maken met collega's met een talent om op alle scholen te werken en bijzonder flexibel zijn. Daarnaast worden er invallers ingezet door Slim personeelsbemiddeling. SLIM zorgt voor de juiste leerkracht of onderwijsassistent op de juiste basisschool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Bewegingsonderwijs draagt zorg voor:

Doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8, vanuit een gezamenlijke visie met het werkboek bewegingsonderwijs als basis.

Een leerlingvolgsysteem.

Een rapport dat past binnen het portfolio van het kind.

Goed ingerichte en veilige gymzalen.

Scholing en kennisdeling van de vakleerkracht.

Sportdagen (spelletjes dag (groep 1/2 en 3), Jump Square (groep 4), atletiek ( groep 5 en 6), survival (groep 7 en 8).

Schoolkampen : groep 5 en 6 (1 nacht), groep 7 (2 nachten) aan het begin van het schooljaar. Groep 8 gaat verder in het schooljaar naar Vlieland ( 3 nachten).

Het kindcentrum doet ook ieder jaar met een aantal naschoolse sportactiviteiten mee. Wij hebben ervoor gekozen om de verschillende activiteiten te spreiden over de verschillende leerjaren. Bedoeling van de toernooien is dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe het is bij een vereniging op de locatie. Fair Play en plezier staan voorop én ieder kind kan meedoen. Bij de naschoolse sportactiviteiten is de hulp van ouders nodig, dit kunnen we alleen samen doen. Het kindcentrum doet elk jaar mee aan de volgende sporttoernooien: Groep 3 en 4 : korfbaltoernooi Groep 5 en 6 : handbaltoernooi Groep 7 en 8 : schoolvoetbaltoernooi.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Gebruikte methoden bij groep 1 en 2

Taal, rekenen, woordenschat: Onderbouwd

Schrijven:                            Krullenbol

Muziek:                                 1,2,3 Zing 

Bewegingsonderwijs:              Vak-werk-plan van de vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad 

Sociaal/emotionele training:    Kiva 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

HVO/GVO: Humanistisch en Godsdienstig vormingsonderwijs: Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Kindcentrum biedt onderwijs  aan kinderen van 4 t/m 12 jaar ( groep 1 t/m 8)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

verbeteren van didactische vaardigheden van medewerkers dmv  didactisch beeld coachen.

effectief werken met referentieniveaus.

kinderen met andere ontwikkelstijlen coachen in het bewust worden in hun eigen leerstrategieën.      Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het kindcentrum biedt van 7.00 uur tot 18.30 uur een dag-arrangement voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Hiermee spelen we in op een maatschappelijke ontwikkeling. Belangrijker nog, we zorgen ervoor dat de kinderen die gebruik maken van zo’n arrangement, een evenwichtige verdeling van activiteiten en ontspanning zullen beleven. Bovendien worden schoolse- en buitenschoolse activiteiten aangeboden vanuit dezelfde visie en met één doorgaande pedagogische en inhoudelijke lijn.

Terug naar boven