Integraal Kindcentrum Warande

Haagwinde 2 8245 HW Lelystad

 • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
 • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
 • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
 • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
 • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie is te vatten in de woorden: “Opgroeien in verbondenheid”.

We zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen:                     

 • tot de persoon die ze zijn en willen worden;                     
 • wat betreft vaardigheden en kennis.

Op ons IKC werken we daarom intensief samen tussen opvang en onderwijs. Hierbij geven we vorm aan een integrale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Wij zien hier in een grote meerwaarde om langs één pedagogische en één inhoudelijke lijn de groei en ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het dagarrangement en het continurooster brengen meer balans in de dagindeling van uw kind. U als ouder vindt bij ons alles in één gebouw bij elkaar.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • opgroeien in verbondenheid
 • samenwerking opvang+onderwijs
 • talentontwikkeling
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • continu verbeteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen.

Inschrijving 0-4 jarigen

Belangstellende ouders kunnen de school bellen of via de mail laten weten dat zij geïnteresseerd zijn in onze school en behoefte hebben aan verdere informatie.  Omdat we een groeischool zijn in een nieuwbouwwijk, nemen we op dit moment alleen kinderen aan uit ons verzorgingsgebied; Warande en Hollandse Hout.

Op dit moment zijn de groepen 1/2 vol. Ook voor komend schooljaar. Kinderen die na 1 januari 2022 zijn geboren kunnen wij inschrijven. We hebben nog beperkt plek voor max.8 kinderen.

Naar aanleiding van uw interesse in de school nemen wij contact met u op en bespreken wij met u of wij direct een afspraak kunnen inplannen voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u informatie over het kindcentrum en beantwoorden wij graag uw vragen. Een onderdeel van dit gesprek is een rondleiding door de school onder schooltijd. Wij willen dat u als mogelijk nieuwe ouder een goed beeld krijgt van de sfeer op de het kindcentrum. Uw kind is tijdens het gesprek ook van harte welkom.  Als u daarna besluit uw kind door middel van het ?inschrijfformulier aan te melden, dan krijgt u per mail bevestiging. Het is aan te bevelen om uw kind, na kennismaking en rondleiding, op tijd aan te melden.

Schoolgewenning 

Onze leerlingen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 4- 5 dagdelen meedraaien in de groep, zodat ze alvast wat kunnen wennen. Ongeveer zes weken voordat een kind vier jaar wordt, neemt de medewerker van de kleutergroep contact op met de ouders om de wenmomenten vast te leggen. De kinderen komen vrijwel altijd de dag nadat ze hun vierde verjaardag thuis of op de 3 + groep, peuterspeelzaal en/of de crèche hebben gevierd op school.

 Inschrijving 5-12 jarigen

Wanneer uw kind op een andere school zit en u wilt veranderen van school in verband met verhuizing of een andere reden, kunt u ook contact op nemen met onze school via de mail. Wij nemen dan contact met u op en bespreken telefonisch de mogelijkheden. Wanneer wij mogelijkheden zien qua grootte van de groep, de groepssamenstelling met betrekking tot de  onderwijsbehoefte en of groepsdynamiek, dan  nodigen wij u uit voor een intakegesprek om te bekijken of de Warande de meest geschikte school is voor uw kind.

Wachtlijstprocedure

Kindcentrum Warande  heeft 17 basisgroepen voor het onderwijs, verdeeld over de groepen 1/2 tot en met 8.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn bijna al onze groepen vol ( groepen 1/2 max.30 en groepen 3, 5,6,7 en 8 max.27 kinderen). In de groepen 4 hebben we nog plek voor 6 kinderen.

Wel is het mogelijk uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Om onze toestroom goed te kunnen reguleren hanteren wij 1 wachtlijst, alleen voor kinderen die in ons verzorgingsgebied(Warande of Hollandse Hout )wonen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
433
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven