De Brink

Griend 25 18 8225 SC Lelystad

  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Stichting SchOOL werkt met de tevredenheidsonderzoeken van Vensters. Op Basisschool De Brink worden deze tevredenheidsonderzoeken 1 keer in de twee jaar afgenomen. Vensters biedt ook vragenlijsten voor het onderzoek naar oudertevredenheid. De uitkomst wordt gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Per gezin wordt een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek De uitkomst van het onderzoek wordt met de ouders besproken tijdens de informatieavond en gedeeld op de info.

Hiernaast monitoren wij de sociale vaardigheid van de hele school middels Onderbouwd en Scol bij de kleuters en middels Leerling in beeld van Cito in de groepen 3 tot en met groep 8. Deze instrumenten geven uitgebreidere informatie over de sociale veiligheid van leerlingen op school.

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven