De Grundel

Gondel 2217 8243 CA Lelystad

Schoolfoto van De Grundel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van obs De Grundel te Lelystad

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Grundel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor vragen of een toelichting kunt u contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0320-222422

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bekwaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Grundel is een openbare school met op dit moment ongeveer 175 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot twaalf jaar zijn welkom op De Grundel, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen. Het begrip “onze school” is daarom op OBS De Grundel sterk aanwezig.

Ons aannamebeleid
Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Halen en brengen
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Er zijn voldoende rekken om de fietsen in te zetten en het is dan ook de bedoeling dat fietsen daar worden geplaatst. Op het plein mag niet worden gefietst. In de pauze mogen de kinderen niet tussen de fietsen spelen. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan of diefstal van een fiets. Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, is er een beperkte parkeerruimte direct naast school. Bij de kerk “het lichtschip” is een grote openbare parkeerplaats waar u uw auto kunt parkeren. Op plekken rondom het plein die niet bestemd zijn als parkeerplek geldt een stilstaan- verbod.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven