De Grundel

Gondel 2217 8243 CA Lelystad

  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van obs De Grundel in Lelystad, leuk dat je interesse hebt!

De Grundel is een openbare basisschool in de wijk de Gondel in Lelystad. We zijn een kleine school met net geen 200 leerlingen verdeeld over acht groepen. Alleen groepen 1 en 2 worden gecombineerd, hiervan zijn twee klassen.

De Grundel heeft een erg groot speelplein waardoor de kinderen alle ruimte hebben om buiten te rennen. In de buurt zijn meerdere sportvelden, waar kinderen in de buitenschoolse opvang gebruik kunnen maken. De school ligt op loopafstand van de stad. Een paar keer in het jaar hebben activiteiten in de centrum van de stad. 

Als u meer wilt weten of gewoon even langs wilt komen, kunt u ons bereiken op 0320-222422.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bekwaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Grundel is een openbare school met net geen 200 leerlingen verdeeld over acht lesgroepen. Om alle kinderen goed en passend onderwijs te kunnen geven, willen wij maximaal 30 leerlingen in één klas. Afhankelijk van behoeften en onderwijsverschillen kan hiervan worden afgeweken.

Kinderen vanaf vier jaar kunnen onderwijs krijgen op De Grundel. Ongeacht van hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Doordat de school overzichtelijk en relatief klein is, kennen de kinderen uit de verschillende groepen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen. De Grundel voelt echt als 'onze school'.

Ons aannamebeleid
Ieder kind is in principe welkom op onze school. Wij maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instantie. Wanneer blijkt dat een kind iets anders nodig heeft, zoeken we met elkaar naar een passende oplossing.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Halen en brengen
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Er zijn voldoende rekken om de fietsen in te zetten en het is dan ook de bedoeling dat fietsen daar worden geplaatst. Op het plein mag niet worden gefietst. In de pauze mogen de kinderen niet tussen de fietsen spelen. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan of diefstal van een fiets.

Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, is er slechts beperkt parkeerruimte beschikbaar. Parkeren op de stoep is uiteraard niet toegestaan. Naast de school staat een kerk 'Het lichtschip', deze heeft een grote openbare parkeerplaats waar u uw auto kunt parkeren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven