De Meander

Pauwenburg 4 8226 TA Lelystad

  • Schoolfoto van De Meander
  • leerlingen van groep 2 bouwen in de bouwhoek
  • leerlingen ontdekken in het zand
  • leerlingen van groep 3 ontdekken buiten woorden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Over de school:

Hoe vind je het op school?      8,1               

Hebben jullie een leuke klas?      7,4               

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?      7,9               

De lessen op school:           

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?      9,1               

Vind je de regels op school duidelijk?      8,9               

Ben je tevreden over de uitleg van je juf/meester?     9,0               

Vertelt je juf/meester duidelijk wat je goed of fout doet?      8,8            

Helpt je juf/meester je goed als dat nodig is?      9,1               

              

Rapportcijfer     

Welk rapportcijfer geef je de school?    8,4          

 

       

    

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven