De Albatros

Kogge 02-25 8242 AL Lelystad

  • Leerlingen groep 7 werken met eigen leerdoelen
  • Leerlingen bespreken de doelen van de groep
  • Wij hebben 2 gezonde schoolvignetten. Een voor bewegen en een voor voeding. We zijn daar super trots op!
  • Schoolfoto van De Albatros
  • Ons nieuwe schoollogo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij doen een keer per 2 jaar mee met scholen met Succes.

De enquete richt zich op de volgende 3 onderdelen:

1. de oudertevredenheid.

2. de leerlingtevredenheid.

3. de teamtevredenheid.

Tevredenheid
8,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven