CBS. Eben-Haëzer

Lorentzweg 60 2941 VE Lekkerkerk

  • Schoolfoto van CBS. Eben-Haëzer
  • Schoolfoto van CBS. Eben-Haëzer
  • Schoolfoto van CBS. Eben-Haëzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste jaren zien we dat de uitslagen van de Cito Eindtoets omhoog gaan. Een positief effect van onze focus om samen met ouders en kinderen talentgericht te werken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die onze school na groep 8 verlaten kiezen voor diverse scholen voor voortgezet onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • CSG. Willem de Zwijger in Schoonhoven
  • Driestar College in Lekkerkerk of Gouda
  • Comenius College in Krimpen/Capelle aan den IJssel
  • Gemini College in Lekkerkerk
  • Wartburg College in Rotterdam
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zien de inspectie als onze critical-friend die ons helpt om te ontwikkelen.

Terug naar boven