obs Het Schateiland

Jan Ligthartstraat 96 2941 SE Lekkerkerk

Schoolfoto van obs Het Schateiland

In het kort

Toelichting van de school

Het Schateiland is een openbare school; iedereen is welkom.

Ons onderwijs in een notendop:

 • Inclusief onderwijs
 • Ontwikkelen met plezier
 • Verantwoordelijkheid
 • Samen leren en ontdekken
 • Zelfstandigheid
 • Iedereen is uniek
 • Creatieve ontplooiing
 • Sociale vaardigheden
 • Veel experts in huis op het gebied van gedrag, rekenen, taal en lezen
 • Kinderen, leerkrachten en ouders hand in hand

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid door passie
 • Verantwoordelijkheid
 • Samen leren en ontdekken
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Steeds meer ouders kiezen voor Het Schateiland vanwege het pedagogisch klimaat. Een ieder voelt zich welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven