obs Koningin Wilhelmina

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk

 • Aan onze school is het themacertificaat "Bewegen en sport" toegekend.
 • Onze school heeft een gevarieerde boekencollectie.
 • Onze school beschikt over een schooltuin.
 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
 • Heerlijk de ruimte om te spelen.

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van de KW-school bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een instructeur, onderwijsassistenten, een coördinator leerlingenzorg en een directeur. 

Het management team van de KW-school bestaat uit een directeur, coördinator leerlingenzorg en bouwcoördinatoren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht b.v. door ziekte of verlof afwezig is, gaan wij op zoek naar een vervang(st)er. Wanneer er niemand beschikbaar is, zoeken wij allereerst intern naar een oplossing. Een van die oplossingen kan zijn dat wij een groep verdelen. Alleen in noodgevallen sturen wij een groep naar huis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is gecertificeerd met het vignet Gezonde School voor het thema ‘Sport en bewegen’. De KW-school wil een actieve leefstijl stimuleren. Dit doen we onder andere door de inzet van een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs in alle groepen. We willen onze leerlingen in samenwerking met derden een gevarieerd aanbod van sporten aanbieden. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school kunnen wij kinderen ondersteunen met:

 • Sociaal-emotionele problematiek (faalangst, teruggetrokken gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid, invoelen van emoties, hoog sensitiviteit)
 • Gedragsproblemen (prikkelgevoelige leerlingen, werkhoudingsproblemen, overactief gedrag, impulsief gedrag, ADHD, ASS )
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Vertraagde cognitieve ontwikkeling.
 • Ontwikkelingsvoorsprong

Wij werken nauw samen met de volgende instanties:

 • GGD-HM
 • Zorgconsulent gemeente
 • Logopediste
 • Fysiotherapie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog van OnderwijsAdvies
 • Auris
 • RID (voor dyslexietraining op school)
 • Hulpverleners binnen individuele trajecten (Enver, Eigenwijs)
 • Samenwerkingsverband Midden-Holland
 • Schakelklas NT2 leerlingen
 • Leerplicht
 • Plusklas binnen de stichting (PLUS met LEV)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om voor excellente leerlingen te zorgen voor een passend leerstofaanbod. Door het aanbieden van interessant en leerzaam verrijkingsmateriaal willen we de kinderen prikkelen om net dat stapje extra te zetten. Door te werken met de kinderen aan verschillende executieve vaardigheden, het doorlopen van de leerkuil en het leren leren wil de school deze leerling ondersteuning bieden. Dit is in ontwikkeling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met  Peuteropvang Polderrijk van De Waardse Kids Kinderopvang en Laarsjes in de Polder. Wij zijn van mening, dat de ontwikkeling van alle kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming en een doorgaande lijn.  

Terug naar boven