obs Koningin Wilhelmina

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk

 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van de KW-school bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een instructeur, onderwijsassistenten, een conciërge, een adjunct-directeur en een directeur. 

De meeste leerkrachten werken al jaren op de KW-school. Het management team van de KW-school bestaat uit een directeur, adjunct directeur en bouwcoördinatoren. De adjunct-directeur is tevens coördinator leerlingenzorg. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht b.v. door ziekte of verlof afwezig is, gaan wij op zoek naar een vervang(st)er. Wanneer er niemand beschikbaar is, zoeken wij allereerst intern naar een oplossing. Een van die oplossingen kan zijn dat wij een groep verdelen. Alleen in noodgevallen sturen wij een groep naar huis. Dit laatste wordt altijd ruim vooraf met ouders gecommuniceerd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is gecertificeerd met het vignet Gezonde School voor het thema ‘Sport en bewegen’. De KW-school wil een actieve leefstijl stimuleren. Dit doen we onder andere door de inzet van een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs in alle groepen. We willen onze leerlingen in samenwerking met derden een gevarieerd aanbod van sporten aanbieden. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school kunnen wij kinderen ondersteunen met:

 • Sociaal-emotionele problematiek (faalangst, teruggetrokken gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid, invoelen van emoties, hoog sensitiviteit)
 • Gedragsproblemen (prikkelgevoelige leerlingen, werkhoudingsproblemen, overactief gedrag, impulsief gedrag, ADHD, ASS )
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Vertraagde cognitieve ontwikkeling.
 • Ontwikkelingsvoorsprong

Wij werken nauw samen met de volgende instanties:

 • GGD-HM
 • Zorgconsulent gemeente
 • Logopediste
 • Fysiotherapie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog van OnderwijsAdvies
 • Auris
 • RID (voor dyslexietraining op school)
 • Hulpverleners binnen individuele trajecten (Enver, Eigenwijs)
 • Samenwerkingsverband Midden-Holland
 • Schakelklas NT2 leerlingen
 • Leerplicht
 • Plusklas binnen de stichting (PLUS met LEV)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met  Peuteropvang Polderrijk van De Waardse Kids Kinderopvang. Wij zijn van mening, dat de ontwikkeling van alle kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming en een doorgaande lijn.  

Terug naar boven