obs Koningin Wilhelmina

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk

  • Aan onze school is het themacertificaat "Bewegen en sport" toegekend.
  • Onze school heeft een gevarieerde boekencollectie.
  • Onze school beschikt over een schooltuin.
  • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
  • Heerlijk de ruimte om te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de o.b.s. Koningin Wilhelmina, in de volksmond "KW-school". Deze website is in eerste instantie bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. De KW-school wil graag die geschikte school zijn. Deze site geeft u inzicht in de resultaten van de KW-school. Daarnaast nodigen we u van harte uit om onze schoolgids te bekijken. Uw kind en u zijn van harte welkom op de KW-school. In een persoonlijk gesprek vertellen we u meer over onze school en geven wij u een rondleiding door de school.

De KW-school heeft als motto: ‘in Veiligheid naar zelfstandigheid’. In een veilig pedagogisch klimaat willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens. Met ons onderwijs willen we alle leerlingen uitdagen op hun eigen niveau. Daarmee komen we tegemoet aan de innerlijke drang tot leren en blijft uw kind gemotiveerd. Maatgevend voor ons is wie de kinderen als mens zijn. Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken en hoop u spoedig te ontmoeten op de KW-school.

Victor Veelenturf, directeur o.b.s. Koningin Wilhelmina

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Sportiviteit
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school verwelkomt voornamelijk leerlingen uit Lekkerkerk, waarbij we trots zijn op onze sterke band met de lokale gemeenschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De KW-school opent haar deuren om 8.20 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur. De school werkt met een zogenaamd ‘5-gelijke-dagen-model’. De schooltijden op maandag t/m vrijdag zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Alle leerlingen blijven op school eten. Zij brengen een eigen lunch mee. Er zijn koelkasten beschikbaar. Tussen de middag is er 15 minuten voor het middageten en 15 minuten buitenspelen. Dit wordt begeleid door leerkrachten en de onderwijsassistenten van de school. De groepen hebben op verschillende momenten pauze. De schooltijden vallen binnen de kaders van de Wet op Primair Onderwijs: ‘t minimum totaal aantal lesuren van groep 1 t/m 8 is 7520 uur . Deze lesuren zijn gelijkmatig verdeeld over de jaargroepen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven