Samenwerkingsschool de Lei

Griede 22 -24 2451 ZC Leimuiden

Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met een team wat bestaat uit jonge en ervaren leerkrachten. 

Momenteel zijn wij op de Lei een team wat bestaat uit 31 personen. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met planbare vervanging. 

Er is een leerkracht aanwezig die andere leerkrachten kan vervangen.

Bij ziekte maken we gebruiken van het RTC Cella.

De werkwijze hiervan staat in ons "Protocol voorkoming van lesuitval" beschreven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het hart van de school is de zorg. In de jaren dat uw kind bij ons op school zit, volgen wij het in zijn/haar ontwikkeling. Als de ontwikkeling niet gaat zoals wij dat verwachten kan dat verschillende oorzaken hebben. Veel onderwijsleerbehoeften ontstaan in de wisselwerking tussen kind en onderwijs. De aangeboden stof kan te moeilijk, het leertempo te hoog, de instructie voor het kind niet helder zijn etc. De interne begeleider helpt de leerkracht om belemmerende maar ook positieve factoren in kaart te brengen. Dit gebeurt in wisselwerking met de ouders , met de leerling en eventueel met een externe deskundige. Het resultaat is een plan van aanpak, waar bij voorkeur kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte gezamenlijk worden begeleid. Bij onderwijsbehoefte moet u denken aan alles wat kinderen nodig hebben om te leren. Bijvoorbeeld extra instructie, zelfstandig werken, samenwerken in een groepje, etc.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven