Samenwerkingsschool de Lei

Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Samenwerkingsschool De Lei     

"De kracht van samen"

Onze toekomst in 5 ambities;

-Veiligheid en verbinding door alles onder een dak te organiseren.

-Een aanspreekpunt voor kinderen van 0-13 jaar.

-Een centrale plek voor de 5 o's, te weten: opvoeding, ontwikkeling, ontspanning, opvang en onderwijs, voor de gemeenschap in Leimuiden.

-Eem burg tonen tussen ons IKC en het voortgezet onderwijs. 

De basisschool speelt in het leven van uw kind en u een grote rol. Maar liefst ruim 7200 uur gaat een kind in de loop van acht jaar naar school. Dan is het meer dan de moeite waard een school voor uw kind uit te kiezen die u aanspreekt. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Scholen hebben veel vrijheid om hun eigenheid te benadrukken. De schoolgids informeert u wat onze school wil zijn: “De kracht van samen”.

De bedoeling is om ouders van nieuwe leerlingen te informeren over wat zij van ons mogen verwachten als zij hun kind aan onze zorgen toevertrouwen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in de schoolgids verantwoording af over onze manier van werken. Het is mogelijk dat u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft. Neemt u dan gerust contact op met een lid van het team, de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Het team van De Lei vindt het bijzonder belangrijk om in de begeleiding van uw kind goed met u als ouders en/of verzorgers samen te werken. We spreken in dat verband van ouderbetrokkenheid. Onderzoek wijst uit dat door betrokken ouders, ouders die het leerproces van hun kind actief ondersteunen, het kind met meer plezier naar school gaat, de leerprestaties van hun kind hoger worden en leerkrachten en ouders beter samenwerken. Ook gaan leerkrachten met nog meer plezier naar hun werk. Kortom reden genoeg om elkaar te vinden, ouders en school.

Aanvullende informatie over lopende zaken wordt u verstrekt via onze nieuwsbrief die iedere week op donderdag digitaal uitkomt. U kunt voor informatie en het laatste nieuws ook altijd op onze website terecht. Eventuele suggesties of correcties voor een volgende uitgave van de schoolgids zien wij graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Kristel van Goozen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Samen
  • Duidelijk
  • Vertrouwen
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn momenteel een school met een leerlingaantal van 349 leerlingen. 

Wij werken met unitonderwijs.

Unit 1: kinderopvang.

Unit 2: Er zijn 3 heterogeen samengestelde kleutergroepen; dit betekent dat kinderen van 4 t/m 6 jaar in één groep zitten. Kleuters die voor 1 januari in een schooljaar instromen, komen in groep 1. Kinderen die na 1 januari instromen, komen in groep ‘0’ en zullen na de zomervakantie naar groep 1 gaan. Deze kinderen zullen starten in één van de drie kleutergroepen. Als kinderen doorstromen naar groep 2 kunnen zij in dezelfde klas blijven of naar groep 2/3 doorstromen. De groep 2 kinderen uit groep 1/2 of 2/3 volgen hetzelfde programma. Alleen de stamgroep is anders samengesteld.

Unit 3: Er zijn 5 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 4-5-6 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken – Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

Unit 4: Er zijn 4 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 7-8 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken – Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Snoopy
Vanaf 1 januari 2022 wordt dit Floreokids.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven