Samenwerkingsschool de Lei

Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Samenwerkingsschool De Lei.

De basisschool speelt in het leven van uw kind en u een grote rol. Maar liefst ruim 7200 uur gaat een kind in de loop van acht jaar naar school. Dan is het meer dan de moeite waard een school voor uw kind uit te kiezen die u aanspreekt. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Scholen hebben veel vrijheid om hun eigenheid te benadrukken. De schoolgids informeert u wat onze school wil zijn: “De kracht van samen”.

De bedoeling is om ouders van nieuwe leerlingen te informeren over wat zij van ons mogen verwachten als zij hun kind aan onze zorgen toevertrouwen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in de schoolgids verantwoording af over onze manier van werken. Het is mogelijk dat u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft. Neemt u dan gerust contact op met een lid van het team, de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Het team van De Lei vindt het belangrijk om in de begeleiding van uw kind goed met u, als ouders en/of verzorgers, samen te werken. We spreken in dat verband van ouderbetrokkenheid. Onderzoek wijst uit dat door betrokken ouders, ouders die het leerproces van hun kind actief ondersteunen, het kind met meer plezier naar school gaat, de leerprestaties van hun kind hoger worden en leerkrachten en ouders beter samenwerken. Ook gaan leerkrachten met meer plezier naar hun werk. Kortom reden genoeg om elkaar te vinden, ouders en school.

Aanvullende informatie over lopende zaken wordt u verstrekt via onze nieuwsbrief die iedere week op donderdag digitaal uitkomt. U kunt voor informatie en het laatste nieuws ook altijd op onze website terecht. Daarnaast werken we met Ouderportaal, een digitaal communicatiesysteem voor ouders en leerkrachten. Eventuele suggesties of correcties voor een volgende uitgave van de schoolgids zien wij graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Kristel van Goozen en Nicky van der Wolf

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Samen
  • Duidelijk
  • Vertrouwen
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven