Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette

Van Ruysdaellaan 91 2264 TA Leidschendam

  • Schoolfoto van Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette
  • Schoolfoto van Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette
  • Schoolfoto van Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette
  • Schoolfoto van Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette
  • Schoolfoto van Roomskatholieke Basisschool Maria Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

Op de Maria Bernadette gaan de kinderen en het team met plezier naar school. Rekenen en taal nemen een centrale plaats in binnen ons onderwijs, maar er is ook ruime aandacht voor wetenschap en tecniek. De jaarlijkse Wetenschapsdag en de projectweek zijn hier een voorbeeld van. Wij gebruiken de structuren van Coöperatief leren om kinderen actief en samenwerkend te laten leren en een goed sociaal-emotioneel klimaat te bevorderen.

De katholieke normen en waarden, zoals zorg voor je naasten en de leefomgeving, dragen wij uit in de dagelijkse praktijk. Wij gaan respectvol met elkaar en onze school om.

De ouders van de Maria Bernadette zijn betrokken bij de zorg en de resultaten van hun kinderen. Team en ouders werken samen aan een goed schoolklimaat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de naschoolse opvang werken we samen met verschillende aanbieders: Vlietkinderen, B4KIDS en Skon.  Zij halen allen de kinderen op van school en houden rekening met onze schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven