Maerten van den Veldeschool

Doctor van Noortstraat 90 2266 HA Leidschendam

Schoolfoto van Maerten van den Veldeschool

In het kort

Toelichting van de school

De Maerten van den Veldeschool is een bijzondere school op een bijzondere plaats.

Het is de enige school in de woonkern Stompwijk.

De onderlinge band is groot. De meeste leerlingen ontmoeten elkaar niet alleen op school maar ook in veel andere situaties. Het klimaat binnen de school wordt gekenmerkt door een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de enige school in de woonkern Stompwijk.

Hierdoor is het verschil in groepsgrootte aanzienlijk.

De kleinste groep heeft 20 leerlingen, de grootste 32.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven