Kindcentrum Trampoline

De Haar 200a 2261 ZB Leidschendam

  • In oktober 2020 hebben we ons nieuwe gebouw betrokken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het bijpassende schoolgewicht voor de eindtoets van 2018-2019 is aangepast van 9% naar 10%.

Hierdoor hebben we in dit schooljaar voldoende gescoord met groep 8 op de eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij benutten alle tussentijdse resultaten om kritisch naar ons onderwijs te kijken en zo nodig onze werkwijze aan te passen.

Aan het begin van het schooljaar zijn er start gesprekken over de ambities voor iedere groep.

Gedurende het schooljaar zijn er groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen tussen intern begeleider en leerkrachten. Daarnaast zijn er 'opbrengstgesprekken' tussen directeur, intern begeleider en leerkrachten.

Binnen de groepen worden trendanalyses besproken en op schoolniveau kijken we met het team naar de trends en passen ons onderwijs schoolbreed aan waar nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze kinderen.

We geven passende adviezen, waarbij we kijken naar de hele ontwikkeling van het kind.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We hebben zowel voor het algemene oordeel van de inspectie als voor VVE een dikke voldoende en een mooi basisarrangement.

Terug naar boven