Kindcentrum Trampoline

De Haar 200a 2261 ZB Leidschendam

  • In oktober 2020 hebben we ons nieuwe gebouw betrokken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Kindcentrum Trampoline

We hopen dat u de informatie vindt waar u naar op zoek bent. Als u aanvullende vragen hebt kunt u ons altijd bereiken via info@trampoline.lucasonderwijs.nl

Kindcentrum Trampoline is een samensmelting van interconfessionele school de Trampoline en Vlietkinderen waar uitgegaan wordt van christelijke normen en waarden met respect voor andere geloven en culturen.

Ouders kiezen voor ons kindcentrum vanwege het goede pedagogische klimaat, kleinschaligheid en de doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0-13 jaar.

In de herfst van 2020 hebben we onze nieuwbouw betrokken. Een prachtig gebouw met leerpleinen die bij ons Wij-landen worden genoemd.

Samen met Vlietkinderen verzorgen wij onderwijs en opvang. We hebben alles onder één dak. Een geweldige plek waar uw kind zich thuisvoelt en zich optimaal kan ontwikkelen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 1 team opvang en onderwijs
  • Wij zijn aardig voor elkaar
  • Midden in de maatschappij
  • Op weg naar zelfstandigheid
  • Samen leren en ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij sturen op een groepsgrootte van 28 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren de protocollen van Lucas Onderwijs. Zie www.lucasonderwijs.nl

Terug naar boven