RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15 2264 KW Leidschendam

  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de leerlingenenquete blijkt dat de leerlingen vinden dat wij t.a.v.  afstemming, ondermaats presteren.

Dit en andere gegevens vanuit de enquete zullen wij meenemen bij het manken van ons Schoolplan 2019-2023.

Wij hebben in het algemeen veel beter gescoord volgens onze leerlingen dan in 2014. Wij zijn hierover heel blij.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen wordt door ouders voor een gedeelte aan de leerkrachten overgedragen. Ouders hebben er recht op te weten hoe het met hun kind gaat op school.Ook moet duidelijk zijn wat zij van de school mogen verwachten.We organiseren ouderavonden, thema-avonden en tafeltjesavonden waarop we met ouders over het onderwijs op de Emmaüs praten.

Over de ouderenquete:

Met het responspercentatie van 28% scoren wij erg laag. Dit is jammer want daardoor is de enquete minder valide en kunnen wij minder helder conclusies trekken.

De conclusies die wij na anallyses trekken nemen wij mee bij het maken van ons nieuwe schoolplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven