RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15 2264 KW Leidschendam

  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de cito eindtoetsscores van onze school van de afgelopen jaren. De school scoort boven het landelijk gemiddelde, maar in vergelijk met andere vergelijkbare scholen scoren wij aan de ondergrens.

Uit onderzoek naar welke school adviezen geven wij als school en hoe doen onze leerlingen het op het voorgezet onderwijs blijkt dat wij hogere adviezen geven dan je mag veronderstellingen als wij kijken naar de cito uitslagen. Verder blijkt dat het leeuwendeel van onze leerlingen hun schooladvies ook waarmaken ( 80,5%) en dat een ander groot deel zelfs hoger uitkomen dan hun advies had voorspeld.(14,8%)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in de kwaliteitsbewaking. Wij maken m.b.v. de tussenresultaten trendanalyses zowel op groeps- als op leerlingenniveau. Deze worden door de directie en de zorgcommissie geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit onderzoek naar welke school adviezen geven wij als school en hoe doen onze leerlingen het op het voorgezet onderwijs blijkt dat wij hogere adviezen geven dan je mag veronderstellingen als wij kijken naar de cito uitslagen. Verder blijkt dat het leeuwendeel van onze leerlingen hun schooladvies ook waarmaken ( 80,5%) en dat een ander groot deel zelfs hoger uitkomen dan hun advies had voorspeld.(14,8%)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Geluk en plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de inspectierapport. Op enkele punten die voor ons gevoel minder hebben gescoord hebben wij actiepunten geformuleerd. Deze zijn meegenomen in het Schoolplan 2015-2019. Wij kijken uit naar het inspectiebezoek dat hopelijk komt in leerjaar 2018-2019.

Terug naar boven