RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15 2264 KW Leidschendam

  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Over onze school;

Wij zijn een RK-PC Samenwerkingsschool die werkt vanuit de christelijke traditie.Daaraan ontlenen wij de normen en waarden, die wij willen doorgeven. Op onze school zijn we verdraagzaam naar elkaar, respecteren we elkaar en onze verschillen en houden we rekening met elkaar. Onze missie: 'Samen leren is leuk!' 

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Kindgericht
  • Veiligheid
  • Respect
  • Geluk en Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft al jaren een stabiele grootte. Volgens de laatste prognosecijfers van de gemeente zal deze grootte ook de komende jaren zo blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De onderbouwgroepen ( 1 t/m 4) hebben op de ochtend een kwartier minder les. Hun ochtend eindigt om 12.00 uur.

De schoolvakanties kunt u op onze site vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden dat het noodzakelijk is om te streven naar een situatie waarin:- het kind zich "thuis" voelt op school, zich geborgen weet, zichveilig voelten zich durft te uiten;- er een goed contact tussen de kinderen onderlingisen tussen kind en leerkracht, die ook een “gewoon” mens is. Kinderen spreken leerkrachtenaanmet „meester Leon? of „juffrouw Mirthe?.- er een basis van vertrouwen aanwezig is.Zo'n streven is bepalend voor de wijze waarop de leerkrachten omgaanmet:conflicten oplossen, straffen, belonen, waarderen.Een goed contact tussen school en ouders vinden we heel belangrijk. Leerkrachten staan na school altijd voor u klaar als u over uw kind wilt praten, zeker als u tevoren even een afspraak maakt.

Terug naar boven