Openbare Dalton Basisschool de Tandem

Leenkamp 7 -9 2264 KW Leidschendam

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool de Tandem

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het schoolvenster van Daltonschool De Tandem uit Leidschendam. Op onze Daltonschool hechten wij, naast een goede basis op het gebied van rekenen en taal, veel waarde aan een brede ontwikkeling. Dit sluit uitstekend aan bij onze daltonvisie, waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking effectiviteit en feedback centraal staan.

"Kom je samen leren, ontdek wat je talenten zijn en stap zelfbewust de wereld in"

Als je nieuwsgierig bent naar wat wij zoal doen op onze daltonschool, bezoek dan onze website: www.detandem.nl , of neem deel aan één van de vrijblijvende rondleidingen, die iedere eerste maandag van de maand om 8:45 uur worden verzorgd door de directeur van de school, de heer Harro Mol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kom je samen leren?
  • Ontdek wat je talenten zijn
  • Stap zelfbewust de wereld in

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ca. 250 leerlingen verdeeld over 11 groepen. De Tandem heeft een wachtlijst voor de groepen 2 t/m 8. Wij kunnen 30 leerlingen (4-jarigen) per jaar in groep 1 plaatsen. Dit is een beleidskeuze met als doel de groepen optimaal te kunnen bezetten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Tandem is de sociale veiligheid een belangrijk thema. Wij willen immers dat iedereen, kinderen, ouders en teamleden, zich veilig kunnen voelen op school. Hoe één en ander geregeld is, kun je teruglezen op onze site, in onze schoolgids, en in de documenten op deze pagina.

Terug naar boven