Willem de Zwijger

Bernhardstraat 1 2351 GG Leiderdorp

Schoolfoto van Willem de Zwijger

Contactgegevens

Willem de Zwijger

Bernhardstraat 1
2351 GG Leiderdorp

Telefoon:
0715895659
Schoolwebsite:
www.pcbowillemdezwijger.nl
E-mailadres:
willemdezwijger@pcboleiderdorp.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp

Aantal scholen:
4
Aantal leerlingen:
727
Website schoolbestuur:
www.pcboleiderdorp.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

Website samenwerkingsverband:
www.pporegioleiden.nl

Terug naar boven