De Bron, basisschool bij de Bijbel

Vronkenlaan 46 2352 EP Leiderdorp

  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel
  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel
  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Als school meten wij onze kwaliteit o.a. door eens in de drie jaar een leerlingtevredenheidspeiling af te nemen.
De uitslag geeft ons een beeld hoe de leerlingen ons onderwijs beoordelen en wat acties zijn die we kunnen ondernemen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn als basisschool blij met het prachtige rapportcijfer dat ouders ons geven. Bijna een 9! Binnenkort gaan we in gesprek met het ouderpanel over deze uitslag. Dat gesprek moet ons helpen de scores te duiden; waarom is men zo tevreden en waar liggen nog kansen voor kwaliteitsverbetering?

Als school herkennen we de scores overigens zeker. Ze passen bij onze kenmerken (verbinding, meesterschap enz.). Zo zetten we ons (m.b.v. de methode Kwink) in voor een veilig klimaat. En bieden we in en buiten de groepen lessen op niveau. Buiten de groepen doen we dat in de plusgroep. Ook een mini-cursus Hebreeuws hoort tot de mogelijkheden.

Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven