De Bron, basisschool bij de Bijbel

Vronkenlaan 46 2352 EP Leiderdorp

  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel
  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel
  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel
  • Schoolfoto van De Bron, basisschool bij de Bijbel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Als school meten wij onze kwaliteit o.a. door eens in de drie jaar een leerlingtevredenheidspeiling af te nemen.
De uitslag geeft ons een beeld hoe de leerlingen ons onderwijs beoordelen en wat acties zijn die we kunnen ondernemen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Als school nemen we eens in de drie jaar een oudertevredenheidspeiling af. 
De resultaten hiervan bespreken we in een ouderpanel. In het document leest u de resultaten, de toelichting door het ouderpanel en de acties die hieruit voort zijn gekomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven