Basisschool de Schakel

Van Alphenplein 6 2353 BX Leiderdorp

  • Schoolfoto van Basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool de Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool De Schakel in Leiderdorp telt ieder kind mee en vormen we samen een gesloten ketting. De naam ‘De Schakel’ symboliseert het samen leren en de individuele ontwikkeling van ieder kind. Alle schakels (lees: kinderen, leerkrachten en ouders) zijn verbonden met elkaar. Iedereen wordt ingeschakeld, iedere afzonderlijke schakel is bijzonder en krijgt een plaats. Op onze schoolpagina krijgt u een indruk van hoe wij vorm geven aan goed onderwijs van groep 1 tot en met groep 8.

Carmen Koevoets

Directeur RKBS De Schakel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven