De Hobbit

Klerkenhof 5 2353 WB Leiderdorp

  • Samen genieten van een prachtig prentenboek.
  • Kleuters spelen samen in de bouwhoek.
  • Voor elk kind is er aandacht van de leerkracht.
  • De juf biedt ondersteuning bij de voorbereidende schrijfopdrachten.
  • Samen komen we weer een stapje verder in de ontwikkeling.

Het team

Toelichting van de school

We werken met vakdocenten voor de kunstzinnige disciplines (muziek, drama, dans, zang, tekenen, handvaardigheid, audio-visueel) en voor het vak Engels werken we in de groepen 1 t/m 8 met een native speaker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van het personeel wordt intern opgelost. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De gymzaal voor de groepen 2 t/m 8 zit één deur verderop, hier wordt twee keer per week les gegeven door een vakdocent. Daarbij wordt de gymzaal met enige regelmaat na schooltijd gebruikt voor clinics/ extra gymlessen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan de kinderen van 4 - 12 jaar. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school ontvangt van diverse peuterspeelzalen/kinderdagverblijven informatie over de voorschoolse periode. Deze informatie krijgen wij ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt. Daarbij is er een samenwerking aangegaan met Floreo in de aanstelling van een NT-2 specialist voor het jonge kind. 

Terug naar boven