De Hobbit

Klerkenhof 5 2353 WB Leiderdorp

  • Samen genieten van een prachtig prentenboek.
  • Kleuters spelen samen in de bouwhoek.
  • Voor elk kind is er aandacht van de leerkracht.
  • De juf biedt ondersteuning bij de voorbereidende schrijfopdrachten.
  • Samen komen we weer een stapje verder in de ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Hobbit is één van de 20 scholen van PROO Leiden/ Leiderdorp. Op De Hobbit geven we kwalitatief sterk onderwijs met oog voor de totale ontwikkeling van het kind. We zijn "ijverig en sociaal" en tonen lef bij het ontwikkelen van onderwijs. Binnen het ambitieuze team van De Hobbit dragen de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor hun eigen specialisaties zoals taal/ lezen, rekenen, cultuur en gedrag. 

Naast de didactische kennisoverdracht is er in hoge mate aandacht voor kunst, cultuur en sport: voor deze disciplines werken we met vakdocenten. Engels wordt aangeboden middels een native speaker. Wij leggen samen met de leerlingen een basis voor onderzoekend en ontwerpend leren. Onze kinderen zijn betrokken, flexibel en zorgen voor elkaar en hebben een stem binnen ons onderwijs middels de?leerlingenraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is welkom
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen
  • De school betrekt de omgeving
  • Ruimte voor levensbeschouwing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen, op enkele uitzonderingen na, uit de directe omgeving van de school. Wij vinden het ook belangrijk om met de omgeving in contact te zijn. Wij zijn een mooie buurtschool. Wij starten met 2 kleutergroepen en hebben daarin extra aandacht voor de kinderen die de overstap gaan maken naar groep 3. Vanaf groep 3 hebben wij van elk schooljaar één groep. Dat zorgt ervoor dat alle leerkrachten bijna iedere leerling ook bij naam kent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven