De Hobbit

Klerkenhof 5 2353 WB Leiderdorp

  • Samen genieten van een prachtig prentenboek.
  • Kleuters spelen samen in de bouwhoek.
  • Voor elk kind is er aandacht van de leerkracht.
  • De juf biedt ondersteuning bij de voorbereidende schrijfopdrachten.
  • Samen komen we weer een stapje verder in de ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Hobbit is een basisschool met een moderne kijk op onderwijs. Op De Hobbit zijn we “ijverig en sociaal”. We hebben een ambitieus team waarin verschillende specialisaties worden ingezet om didactisch sterk onderwijs te verzorgen. We werken met vakdocenten voor de kunstzinnige disciplines (muziek, drama, dans, zang, tekenen, handvaardigheid, audio-visueel) en voor het vak Engels werken we in de groepen 1 t/m 5 met een native speaker. De groepen 6 t/m 8 krijgen de lessen Engels aangeboden van een vakdocent. Het onderwijs sluit aan bij de 21ste -eeuwse vaardigheden, onderzoekend en ontwerpend leren is de basis waarop leerlingen zich oriënteren op de wereld.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is welkom
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen
  • De school betrekt de omgeving
  • Ruimte voor levensbeschouwing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen, op enkele uitzonderingen na, uit de directe omgeving van de school. Wij vinden het ook belangrijk om met de omgeving in contact te zijn. Wij zijn een mooie buurtschool. Wij starten met 2 kleutergroepen en openen in de lente een aparte groep 2. Vanaf groep 3 hebben wij van elk schooljaar één groep. Dat zorgt ervoor dat alle leerkrachten bijna iedere leerling ook bij naam kent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven