Kon Julianaschool

Kom van Aaiweg 2 2351 NN Leiderdorp

ons prachtige gebouw

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de Koningin Juliana School, een openbare basisschool in Leiderdorp. De KJS [zo noemen wij onze school] is gesitueerd in een mooi, karakteristiek gebouw met de functie van dorpsschool en is een onderdeel van PROO Leiden-Leiderdorp. Op school is een hoog “ons kent ons” gehalte. Het is een hechte gemeenschap, waarin ieder kind meetelt. Dat onze school een kleine school is, helpt daarbij mee. Daarnaast zijn er deskundige leraren die de lessen verzorgen en extra instructie geven aan leerlingen die een ander aanbod nodig hebben. De aanwezigheid van ervaren en betrokken leerkrachten zorgt voor een stevige basis. Het contact met de leerkracht is persoonlijk, de zorg voor hun kind en de groep is duidelijk zichtbaar. Ons prachtige schoolgebouw heeft een theater, een fijne centrale ruimte, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. We hebben een mooi ruim speellokaal voor de kleuters. Bovendien hebben we een prachtig ruim en groen speelplein dat mede door de ouders is aangelegd en wordt verzorgd.  

Zingend naar school en fluitend naar huis.

Maarten Meijers
directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect voor elkaar
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Gericht op kansen/ontwikkeling
  • Optimale ontwikkeling
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen, op enkele uitzonderingen na, uit de directe omgeving van de school. Wij vinden het ook belangrijk om met de omgeving in contact te zijn. Wij zijn een mooie buurtschool. Wij starten met 3 kleutergroepen en daarboven hebben wij van elk schooljaar één groep. Dat zorgt ervoor dat alle leerkrachten bijna iedere leerling ook bij naam kent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

meldcode huiselijk geweld

Terug naar boven