Daltonschool De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp

  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2021 is er een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen vanuit WMK. Bijna alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2021 heeft de Daltonschool De Leeuwerik deelgenomen aan het oudertevredenheidsonderzoek. 

Hierdoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. De enquête geeft een beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. In de bijlage een samenvatting van de resultaten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven