Daltonschool De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp

  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid Daltonschool De Leeuwerik (april 2023)

In april 2023 is bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8 de vragenlijst Leerlingtevredenheid afgenomen via WMKPO. Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting. De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 38 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school. De leerlingen vinden dat zij een leuke klas hebben, vinden de regels op school duidelijk, de juf of meester helpt goed en zijn tevreden over wat zij leren op onze school. Met een gemiddelde tevredenheid van 7,8 scoren we Ruim Voldoende tot Goed. Wij zijn super trots op deze resultaten. De resultaten worden met de leerlingen, het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid Daltonschool De Leeuwerik (april 2023)

In april van dit jaar zijn 317 ouders/verzorgers gevraagd om de oudertevredenheid lijst in te vullen via WMKPO. De respons op de Vragenlijst was 43%: 137 van de 317 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt Daltonschool De Leeuwerik een goed beeld van haar kwaliteit.

De ouders/verzorgen konden kiezen uit een 1 = - -, 2 = -, 3 = +, 4 = + + score. Gemiddeld geven de ouders/verzorgers een 3 of hoger als antwoord. Met een score van 3,49 zijn ouders tevreden over in hoeverre hun kind met plezier naar school gaat. Met een score van 3,51 hoe veilig hij/zij zich voelt op school. En met een score van 3,51 zijn ouders tevreden over wat hun kind leert op school.
De vakbekwaamheid van de leerkrachten krijgt een 3,43. Met een score van 3,21 zijn ouders tevreden over de informatie die zij krijgen over hun kind. En met een score van 3,13 zijn ouders het minst tevreden over de adviezen die de leerkracht geeft over hoe de ouder zijn/haar kind kan helpen.

Het zijn mooie cijfers en het laat een positief beeld zien van oudertevredenheid over Daltonschool De Leeuwerik. Het rapportcijfer dat de 137 respondenten geven is een 8,2! Het onderzoek geeft aan hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over onze school. Deze resultaten worden medio mei/juni met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en we zullen de resultaten van dit onderzoek dan ook gebruiken om dit te doen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven