Daltonschool De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp

 • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
 • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
 • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
 • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
 • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik

Het team

Toelichting van de school

Op Daltonschool De Leeuwerik werken 37 mensen. In totaal verzorgen 32 collega's de lessen in onze 18 groepen.
Op maandag, donderdagmiddag en vrijdag hebben we een vakleerkracht gymnastiek die de gymnastieklessen verzorgt.
Vier dagen is er een onderwijsassistent aanwezig.
Eén ochtend per week ondersteunt een administratief medewerkster de school. De conciërge is er iedere ochtend. De conciërge is niet in dienst van de stichting. Er zijn twee intern begeleiders die bezig zijn om de leerlingenzorg goed te laten verlopen. En er is fulltime een directeur. 

Met het hele team, de MR, de OR, ouders en kinderen maken wij van Daltonschool De Leeuwerik een hele gezellige school waar we werken aan de toekomst van de kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit schooljaar hebben wij elke dag een leerkracht extra rondlopen die in het geval van ziekte/verlof de groep kan overnemen. Daarnaast zijn parttimers beschikbaar om een extra dag te werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. In samenwerking met basisschoolmuziek.nl werken we met twee vakleerkrachten muziek die samen met de leerkracht de muzieklessen verzorgen. Naast deze vakleerkrachten hebben wij binnen onze school:

 • 2 plusklasleerkrachten
 • leerkracht wetenschap en technologie
 • taalspecialist
 • leesspecialist
 • rekenspecialist
 • vvto-specialist
 • ICT-specialist
 • cultuurspecialist
 • excellentiespecialist
 • onderwijsassistent (5 dagen)

Voor de gehele week is er boventallig een fulltime leerkracht (bestaand uit meerdere personen) aanwezig die ondersteuning geeft aan de groepen volgens een rooster. Mocht er vervanging nodig zijn dan staat deze persoon voor de betreffende groep waar vervanging noodzakelijk is. 

Op meerdere dagen in de week zijn er externe remedial teachers aanwezig. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Daltonschool De Leeuwerik heeft een breed ondersteuningsprofiel. Er is geen specifieke doelgroep waar de school zich op richt of in onderscheidt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven