Daltonschool De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp

  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik

In het kort

Toelichting van de school

Katholieke Daltonschool De Leeuwerik wil dat elk kind zijn omgeving zo goed mogelijk begrijpt en dat hij/zij er positief mee zal omgaan. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij zijn een enthousiast team met leerkrachten die zijn opgeleid als Daltonleerkracht. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij leren ze samenwerken en anderen respectvol te benaderen. Dalton is a way of living!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie en evaluatie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
449
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Stichting Kinderopvang Leiderdorp verzorgt voor veel kinderen van Daltonschool De Leeuwerik de voor- en naschoolse opvang. Zij houden rekening met onze schoolvakanties en vrije dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Raadpleeg de schoolgids voor nadere informatie. Deze kunt u downloaden via onze website: www.daltondeleeuwerik.nl (schoolinfo)

Terug naar boven