Basisschool St. Joseph

Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph

In het kort

Toelichting van de school

Goed onderwijs kent niet slechts één vorm van lesgeven. Juist variatie in de manier waarop les gegeven wordt, zorgt ervoor dat verschillende talenten en vaardigheden van kinderen gebruikt worden. 

Op de St. Josephschool krijgen kinderen de kans zich harmonieus te ontwikkelen. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. De slogan “talentvol onderwijs voor iedereen”, laat zien dat we op zoek zijn naar de mogelijkheden van elk kind. We kijken daarbij niet alleen naar de cognitieve kant, maar moedigen kinderen ook aan om zich op andere gebieden te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Goede onderwijsresultaten
  • Coöperatief leren
  • Excellentie (plusklassen)
  • Grote ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
794
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen moeten zich vrij en veilig voelen, vertrouwen hebben in de leerkrachten en medeleerlingen, elkaar accepteren en respecteren. Dat is de basis van ons onderwijs.


Terug naar boven