R.K. Basisschool de Tweemaster

Broekplein 1 2318 TJ Leiden

Schoolfoto van R.K. Basisschool de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

De katholieke basisschool De Tweemaster bestaat ruim 25 jaar. Er zijn 25 leerkrachten die voor het onderwijs zorgen van 12 groepen. Binnen het team zijn verschillende leerkrachten specialist op een bepaald gebied: rekenen, spelling, gedrag, coaching, wetenschap en techniek, bewegingsleer, excellentie en ICT.

De Tweemaster is gehuisvest aan het Broekplein in Leiden. De school telt per 1 oktober 2021 280 leerlingen. Het team van de Tweemaster werkt bij voorkeur met enkele leerjaren. Het feit dat binnen een groep veel differentiatie nodig is om passend onderwijs te kunnen bieden ligt hieraan ten grondslag. Voor combinatiegroepen zal alleen uit noodzaak worden gekozen. In schooljaar 2021-2022 is er een combinatiegroep 4-5.  

In het begin van 2023 komt de Tweemaster in een nieuw gebouw te zitten. Broekplein blijft het adres. Vanaf schooljaar 2021-2022 tot we het nieuwe gebouw mogen betrekken komen de groepen 1 t/m 6 op Broekplein 1 en zitten de twee groepen 7 en de groep 8 achter het gebouw in een tijdelijke huisvesting.
Op de website, www.tweemasterleiden.nl is een filmpje beschikbaar dat een goede impressie geeft van het proces en het uiteindelijke resultaat. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tweemaster heeft twee locaties. Vanaf het schooljaar 2018-2019 liggen deze locaties naast elkaar. Ze zijn gevestigd aan het Broekplein. De groepen 1 t/m 6 zijn gevestigd op het Broekplein 1 en de twee groepen 7 en groep 8 in de tijdelijke huisvesting achter de school.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De verschillende protocollen van De Tweemaster zijn te vinden op de website.

www.tweemasterleiden.nl

Terug naar boven