Woutertje Pieterse

Houtlaan 60 2334 CL Leiden

  • Schoolfoto van Woutertje Pieterse
  • Schoolfoto van Woutertje Pieterse
  • Schoolfoto van Woutertje Pieterse
  • Schoolfoto van Woutertje Pieterse
  • Schoolfoto van Woutertje Pieterse

In het kort

Toelichting van de school

Het kiezen van een school voor de kind(eren) is voor ouders beslist geen gemakkelijke klus. De kinderen worden voor een belangrijk deel van hun kinderleven toevertrouwd aan de zorg van leerkrachten. Scholen verschillen in manier van werken en in kwaliteit. Omdat ouders het beste willen voor hun kind, wordt een school met zorg gekozen.

Dit SchoolVenster geeft u een eerste indruk van onze school. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Kijkt u dan op onze website www.woutertjepieterse.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Acceptatie en waardering
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Persoonlijke vorming
  • Natuur & Techniek
  • Samenwerking school en ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een continurooster. Alle groepen hebben 45 minuten middagpauze. Er wordt gegeten onder toezicht van de leerkracht. Het buitenspelen gebeurt onder leiding van de tussenschoolse opvang.

Ouders zorgen zelf voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven