Lorentzschool

Van Vollenhovenkade 17 2313 GG Leiden

Schoolfoto van Lorentzschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Lorentzschool!

De Lorentzschool is een school als een dorp.

Het is een hechte gemeen­schap, waarin ieder kind meetelt. Dat onze school een grote school is, doet daar niets aan af. Integendeel, het voegt juist iets toe! Want doordat we zo groot zijn, hebben we heel veel deskundigheid binnen de muren en kunnen we projecten groots aanpakken. De aanwezigheid van ervaren en betrokken leerkrachten zorgt voor stevige wortels. Daarnaast houdt de ruimte voor een gezonde instroom van nieuw talent de school bij de tijd. Het contact met de leerkracht is persoonlijk, de zorg voor hun kind en de groep duidelijk zichtbaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • waarderen
  • innoveren
  • creativiteit
  • excelleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lorentzschool is met circa 900 leerlingen een van de grotere basisscholen in Nederland. Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren), zijn daar soms in eerste instantie van onder de indruk. Totdat ze een kijkje komen nemen. Ons in 2009 geopende gebouw is namelijk zo ontworpen dat elk segment – onderbouw, middenbouw, bovenbouw – een eigen vleugel heeft. Mede hierdoor ademt de school een ‘kleinschalige’ sfeer. Ook het werken met groepsplannen draagt hieraan bij: hierbij wordt de lesstof meer aangeboden als maatwerk. Onze schaalgrootte heeft als voordeel dat we veel kennis, expertise en middelen in huis hebben om leerlingen een degelijke basis met extra’s te kunnen bieden. Zoals creatieve activiteiten, stofverrijkingsprogramma’s en (groeps)begeleiding.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
817
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben geen continurooster, maar alle kinderen blijven tussen de middag wel op school en eten in de klas hun lunch, onder begeleiding van een medewerker van Smallsteps. 

Smallsteps heeft een lokaal in onze school waar kinderen na schooltijd worden opgevangen. Andere organisaties halen kinderen na schooltijd bij school op. Zij zorgen ervoor dat kinderen bij hen terecht komen. Medewerkers van 't kasteel, madelief, de Batavieren ea 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven