Lorentzschool

Van Vollenhovenkade 17 2313 GG Leiden

  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

In het kort

Toelichting van de school

De Lorentzschool is een grote, maar hechte gemeenschap, waarin iedereen meetelt en ertoe doet.

De Lorentzschool werkt aan aansprekende projecten en thema’s rond wetenschap, techniek en kunst. In deze onderdelen komt creativiteit en nieuwsgierigheid immers het beste tot ontwikkeling. Dit doen wij met aandacht voor ieders culturele achtergrond. Wij hebben binnen ons onderwijs veel aandacht voor de kernvakken. Ons onderwijssysteem gaat uit van jaargroepen waarbinnen we werken vanuit gezamenlijke lesstof. Deze wordt afgestemd op het niveau van de leerling. De Lorentzschool biedt daarmee steeds een stevige basis voor het vervolgonderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een levendige actieve school
  • Wij gaan goed met elk
  • Openbaar: met open armen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lorentzschool is met circa 760 leerlingen een grote basisschool. Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren), zijn daar soms in eerste instantie van onder de indruk. Totdat ze een kijkje komen nemen. Ons gebouw is namelijk zo ontworpen dat elk segment – onderbouw, middenbouw, bovenbouw – een eigen vleugel heeft. Mede hierdoor ademt de school een ‘kleinschalige’ sfeer. Onze schaalgrootte heeft als voordeel dat we veel kennis, expertise en middelen in huis hebben om leerlingen een degelijke basis met extra’s te kunnen bieden. Zoals creatieve activiteiten, stofverrijkingsprogramma’s en (groeps)begeleiding.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
722
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben geen continurooster, maar alle kinderen blijven tussen de middag wel op school en eten in de klas hun lunch, onder begeleiding van een medewerker van Partou. 

Partou heeft een lokaal in onze school waar kinderen na schooltijd worden opgevangen. Andere organisaties halen kinderen na schooltijd bij school op. Zij zorgen ervoor dat kinderen bij hen terecht komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven