De Viersprong

Bonaireplein 8 2315 HG Leiden

  • Schoolfoto van De Viersprong
  • Tijdens de projectweek Lezen, hadden we een gedichtenwedstrijd. Het winnende gedicht van een leerling is als kunstwerk op de muur geplakt.
  • Wie wil mag op deze dag verkleed en teamleden van de school doen fanatiek mee!
  • Groepswerken die tijdens het project zijn gemaakt!
  • Kinderen en ouders doen een speurtocht door school, langs alle kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt!

In het kort

Toelichting van de school

Samen met sprongen vooruit!
Op onze school denken wij in kansen en mogelijkheden. Vanuit deze positieve insteek benaderen wij kinderen, ouders en elkaar. Wij zijn een PBS-school( positive behavior support). Iedereen mag zichzelf zijn, iedereen is welkom, binnen de mogelijkheden van de school. We zorgen voor kansen voor onze kinderen door ze een goede basis mee te geven. De nadruk van ons onderwijs ligt op taal, lezen en rekenen. Ook besteden we aandacht aan ict, techniek, bewegen en creatieve vorming om onze kinderen een bredere ontwikkeling mee te geven. Wij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen, ouders en onszelf. Samenwerking met ouders, leerlingen en andere betrokkenen vinden wij heel belangrijk!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positive Behavior Support
  • Educatief partnerschap
  • Respect
  • Taalondersteuning
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven