Montessorischool Apollo

Strausspad 3 2324 BG Leiden

Schoolfoto van Montessorischool Apollo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Montessorischool Apollo te leiden. Een openbare basisschool die werkt volgens de onderwijs- en opvoedingsprincipes van Maria Montessori. Dit schoolvenster biedt u inzichten in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Apollo heeft over de afgelopen jaren een lichte afname in het totale leerlingenaantal conform de prognoses op basis van het aantal geboorten in Leiden Zuidwest. Een gezonde ontwikkeling is dat er vooral groei te zien is in de instroom en de verwachting voor de nieuwe teldatum 2015 is een leerlingenaantal van 200 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven