De Morskring

Damlaan 1 2332 XG Leiden

Schoolfoto van De Morskring

In het kort

Toelichting van de school

De Morskring

Binnen onze inspirerende leeromgeving staat kennisoverdracht en brede ontwikkeling centraal. Wij zijn sportactief en creatief. De school biedt vaardigheden die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De leerlingen ontdekken eigen interesses, maken keuzes en leren in gesprek te gaan. Wij leren én dat doen we samen! 

Via deze pagina geven wij u alle informatie die belangrijk is bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Actief
  • Kindgericht
  • Sportactief
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 2 locaties.

De groepen 1 t/m 5 op het hoofdgebouw aan de Damlaan 1, locatie Dam.

De groepen 6 t/m 8 op de Storm Buysingstraat 18A, locatie Storm.

Wij hebben 5 kleutergroepen, dit zijn combinatiegroepen 1/2.

Vanaf groep 3 werken wij met leerjaargroepen, van elk leerjaar hebben wij 2 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toelichting op de informatie hiernaast

Goed om te weten dat wij met verschillende starttijden werken.

Groep 1 t/m 4 heeft inloop van 8.30 u - 8.45 u en start om 8.45 u met de les.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben van 8.25 u - 8.30 u inloop en starten om 8.30 u met de les.

De groepen 1 t/m 5 zijn op woensdag om 12.00 u uit.

De groepen 6 t/m 8 zijn op woensdag om 12.15 u uit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting op de informatie hiernaast

Toelichting Vertrouwenspersonen

Wij hebben een vierde vertrouwenspersoon, namelijk Anouk Emanuels, te bereiken via anoukemanuels@morskring.nl.

Toelichting meldcode en veiligheidsplan

De meldcode zit verwerkt in ons Sociaal Veiligheidsbeleid, vandaar dat u dit document 2 keer kunt terugvinden.

Kriebels in je Buik, relaties en seksualiteit

Onze school geeft in de groepen 1 tot en met groep 8 structureel les over dit thema middels de erkende methode Kriebels in je Buik. Elk jaar worden er minimaal 5 lessen gegeven. In de lessen van Kriebels in je Buik komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, Voortplanting en gezinsvorming, Sociale en emotionele ontwikkeling en Seksuele weerbaarheid.

Burgerschapsvorming

Onze school geeft ook structureel les over burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming krijgt onder andere vorm tijdens de lessen wereldoriëntatie, taal, de lessen rondom culturele en religieuze vorming en sociale projecten. Hierbij is er structureel aandacht voor verschillen, cultuur en religieuze stromingen, betrokkenheid in de samenleving, democratie, diversiteit, discriminatie en respect.

Terug naar boven