De Pionier

Houtmarkt 36 2312 PZ Leiden

Schoolfoto van De Pionier

In het kort

Toelichting van de school

“Samen Leren, Samen Leven, Samen Leren Leven”

De Pionier is een basisschool waar het onderwijs anders is georganiseerd en waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven. De Pionier werkt in units. Een unit bestaat uit 2 of 3 leerjaren. Leraarondersteuners, leerkrachten en onderwijsassistenten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van de unit. Door het onderwijs op deze manier te organiseren kunnen wij beter inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen en komen we tegemoet aan de kenmerken van leren van kinderen uit de verschillende leeftijdsgroepen. 

Wij ontwerpen ons onderwijs vanuit pijlers die belangrijk zijn voor leerlingen, hun ouders en teamleden. Deze vijf pijlers zijn: Eigenaarschap, Samenwerken, Nieuwsgierigheid, Talent en Creativiteit.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven