De Astronaut

Kennedylaan 1 2324 ER Leiden

  • Schoolfoto van De Astronaut
  • Kinderen uit bovenbouw lezen kleuters voor

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In principe volgt het personeel de schoolvakanties. In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, ziekte of familie-aangelegenheden, bekijken we per keer hoe we dit het beste intern kunnen oplossen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Drietrapsraket
Bij ons op school starten de kinderen in trap 1 en stromen uiteindelijk, nadat ze trap 2 hebben doorlopen, na trap 3 door naar het VO. Wanneer kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt en er sociaal, emotioneel en cognitief aan toe zijn, worden ze gelanceerd naar een volgende trap. In trap 1 zitten kinderen van vier tot en met zes jaar, in trap 2 kunnen de kinderen starten als ze zeven zijn en in trap 3 geldt dat voor kinderen die tien jaar zijn. Het lanceren naar een andere trap gebeurt twee keer per jaar met een lanceerceremonie.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zeker in de onderbouw werken we vanuit spelend leren. De kinderen zijn de hele dag bezig met taal en rekenactiviteiten in de hoeken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de komende jaren hebben we ons het doel gesteld om de basisvaardigheden te integreren in het thematisch onderwijs om zo een rijke  en betekenisvolle context voor de leerlingen te scheppen. Hierdoor komen bij verschillende onderdelen uit het dagprogramma meerdere vakken aan bod, zoals het schrijven van teksten bij wereld oriëntatie of het gebruiken van rekenvaardigheden bij het koken van de lunch. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een school waar we alle kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. We kijken naar wat kinderen nodig hebben en wat wij als school kunnen bieden. Wanneer het nodig is, kijken we of externe partijen ons kunnen helpen. Meer informatie over onze aanpak is te lezen in het SchoolOndersteuningsProfiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is een school waar we alle kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. We kijken naar wat kinderen nodig hebben en wat wij als school kunnen bieden. Wanneer het nodig is, kijken we of externe partijen ons kunnen helpen. Meer informatie over onze aanpak is te lezen in het School Ondersteunings Profiel.

Sinds kort is er op onze school ook één dag per week een specialist gepersonaliseerd leren en talentbegeleiding aanwezig. Zij helpt onze leerlingen en leerkrachten te ontdekken welke wijze van leren het beste past bij leerlingen die niet goed uit de verf komen met de reguliere aanpak.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal De Astronaut

Vloeiend door naar de basisschool

  • mogelijkheid tot voor- en vroegschoolse educatie
  • eigen ingang
  • eigen buitenruimte met grote zandbak

Terug naar boven