De Astronaut

Kennedylaan 1 2324 ER Leiden

  • Schoolfoto van De Astronaut
  • Kinderen uit bovenbouw lezen kleuters voor

In het kort

Toelichting van de school

Op De Astronaut leren kinderen de basisvaardigheden en - kennis die horen bij een basisschool. Wat De Astronaut bijzonder maakt is de manier waarop kinderen met de stof aan de slag gaan. Dat kan via beweging, ICT, werkbladen of een onderzoek. Zo leert het kind op de manier die het beste bij hem past.

We bieden een stimulerende leeromgeving, waar het ‘hoe’ in overleg met de leerlingen wordt vormgegeven. De leerkracht geeft instructie en is daarnaast vooral coach om persoonlijke begeleiding te bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Binnen en Buiten Leren
  • Samen Maken en Ontdekken
  • Samen Leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2019 startte de school met een klein groepje kinderen. Inmiddels zijn we gegroeid naar een school met vijf heterogene groepen. De groepen zijn verdeeld over drie trappen. Uiteindelijk groeien we uit naar een school met negen groepen en ongeveer tweehonderd leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven