Zijlwijkschool

Schaduwpad 1 2317 VX Leiden

 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool

In het kort

Toelichting van de school

De Zijlwijkschool is een basisschool in de Leidse Merenwijk waar uw kind alle kansen krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Een goede sfeer vinden we belangrijk, omdat we zien dat leerlingen het beste tot leren komen als ze school leuk vinden en zich prettig voelen in de klas. Vanaf de kleutergroepen krijgen de leerlingen Engelse les en in de hogere groepen hebben we diverse internationaliseringsprojecten. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen atelieronderwijs. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod, zoals filosofie, techniek, programmeren, muziek en bootcamp.

De vijf bouwstenen van de Zijlwijkschool zijn:

 • Structuur
 • Zorgzaamheid
 • Een fijne leeromgeving
 • Samen presteren
 • Talenten ontwikkelen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jaarklassensysteem
 • Engels vanaf groep 1
 • Internationalisering, Erasmus+
 • Toekomstgerichte vaardigheden
 • Kanjertrainingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal kinderen in de Merenwijk is de afgelopen jaren iets teruggelopen. Voor de Zijlwijkschool betekent dit dat het aantal leerlingen iets gekrompen is. Voor het komende jaar is een evenwicht gekomen tussen uitstroom en instroom van leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Interne vertrouwenspersonen:

Kelly Abouw: Kelly.arbouw@zijlwijkschool.nl

Lisa Westra: lisa.westra@zijlwijkschool.nl

Terug naar boven