Basisschool De Ley

Kiljanpad 2 2321 SK Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte van een leerkracht is een groot probleem. Als er een zieke leerkracht is, handelen wij als volgt:

  1. We proberen een invalleerkracht te vinden.
  2. We proberen het op te lossen met de collega’s die een ambulante taak hebben.
  3. We verdelen de groep van de zieke leerkracht over de andere groepen. Dat betekent dat andere leerkrachten en leerlingen extra belast worden voor enkele dagen. Soms kunnen we niet anders dan een groep naar huis sturen. In dat geval delen wij u dat een dag van tevoren schriftelijk mee.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op dit moment volgen alle leerkrachten de training classroom English. Na het volgende schooljaar kunnen alle leerkrachten geschoold leerlingen van 4 t/m 12 jaar de Engelse taal onderwijzen.

In onze SchakelTopklas hebben wij een mogelijkheden om kinderen met meer potentie op taalgebied meer uitdaging te bieden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven