Basisschool De Ley

Kiljanpad 2 2321 SK Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley
  • Schoolfoto van Basisschool De Ley

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Ley is een protestants-christelijke Daltonschool in Leiden Zuid. De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind op onze school staat centraal. De voor- en naschoolse kinderopvang wordt verzorgd door Partou, locatie De Wereld. Zij brengen en halen de kinderen bij ons op school. Sinds november 2018 zijn we gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw aan het Kiljanpad 2.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Leren van elkaar
  • Zonder (voor)oordelen
  • Geven om elkaar
  • Liefde voor onze wereld

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven