De Zwaluw

Antoinette Kleynstraat 8 2331 DV Leiden

  • Schoolfoto van De Zwaluw
  • Schoolfoto van De Zwaluw
  • Schoolfoto van De Zwaluw
  • Schoolfoto van De Zwaluw
  • Schoolfoto van De Zwaluw

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van PC basisschool De Zwaluw,

PC Basisschool De Zwaluw is gehuisvest in de wijk Stevenshof in Leiden. Wij bieden onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, evenals voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in samenwerking met het Kweklokaal.

PC Basisschool De Zwaluw is onderdeel van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) waar ook 't Klankbord onder valt.

De Zwaluw en 't Klankbord gaan op 1 augustus 2022 samen verder als één nieuwe school. Door hun krachten te bundelen, kunnen wij kwalitatief goed onderwijs  blijven garanderen voor de basisschoolkinderen in de Stevenshof. Dit schooljaar wordt gebruikt om gezamenlijk te komen tot een nieuwe identiteit en een nieuw onderwijsconcept.

Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van onze school (De Zwaluw). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf.

Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website op www.dezwaluwleiden.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mailadres directeur@dezwaluwleiden.nl of telefonisch via het nummer 071-5722675.

Met vriendelijke groet,

Annemieke de Leeuw

Directeur De Zwaluw
Missie en visie

Kenmerken van de school

  • positief schoolklimaat
  • Kanjertraining
  • aansluiten bij leerbehoefte
  • Engels vanaf groep 1
  • digitaal verwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Zwaluw starten we schooljaar 2021-2022 met ongeveer 166 leerlingen. Op dit moment kennen we een stabiele instroom in de kleutergroepen. Maar te weinig om te gaan groeien.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven