Basisschool Joppensz

Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool Joppensz
  • Schoolfoto van Basisschool Joppensz

In het kort

Toelichting van de school

Via "SchoolVenster" presenteert CBS Joppensz zich aan belangstellenden. Ouders van huidige leerlingen en ouders die een school zoeken voor hun kind vinden hier informatie over onze school.

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan nodigen wij u uit om een bezoek aan de school te brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Mw. Pascal van Santen, via telefoonnummer 071-5130958 of via directie@joppenszleiden.nl. U kunt dan tussen 9:00 uur en 14:00 uur gewoon even binnenlopen om een kijkje te nemen in de school. Op onze website vindt u alle informatie: www.joppenszleiden.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen zijn wij Joppensz
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verwondering
  • IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS Joppensz heeft een continurooster en werkt volgens het vijf-gelijke-dagenmodel. De kinderen volgen elke dag onderwijs van 8:30 uur tot 14:00 uur. Zij lunchen en pauzeren met hun eigen groepsleerkracht.

Regelmatig zijn er partijen die een naschoolse activiteit aanbieden op onze school. U kunt denken aan o.a. een typecursus, lessen in programmeren en muziek en bewegen. Hiervan worden ouders via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

BSO Joppensz biedt vanaf 14:00 uur naschoolse opvang aan in de school.

De school, de peuterspeelzaal en BSO Joppensz werken intensief samen. We hebben een gezamenlijk pedagogisch beleid, stemmen ons aanbod op elkaar af en organiseren gezamenlijke activiteiten. De peuterspeelzaal maakt deel uit van SPL: Stichting Peuterspeelzalen Leiden. BSO Joppensz valt onder kinderopvangorganisatie 'De Kinderhaven'.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een andere BSO, er zijn verschillende aanbieders die ook BSO aanbieden vanaf 14.00.

Opties zijn bijvoorbeeld: 

BSO Madelief (www.flowerkids.nl)

BSO Smallsteps Basisbende (www.smallsteps.nl)

BSO ‘t Kasteel (www.tkasteel.nl)

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven