De Singel

Bonaireplein 7 2315 HG Leiden

  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben in de maand april van 2021 het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Dit is door de meeste leerlingen gedaan, de respons is 89%. Door de leerlingen wordt De Singel gewaardeerd met een 7,8. Dit is een mooi resultaat waar wij trots op zijn.

Uit het onderzoek zijn een aantal verbeterpunten gekomen. Deze punten richten zich voornamelijk op de kwaliteitszorg. In ons schoolplan zijn deze punten opgenomen. De komende jaren werken wij, ook samen met de leerlingen, aan de streefbeelden in ons schoolplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het onderzoek naar de tevredenheid van ouders is door 22 ouders ingevuld. Deze respons geeft ons geen representatief beeld van de tevredenheid van ouders. De ouders die het wel hebben ingevuld geven de school het cijfer 8,2. We vinden het waardevol dat deze ouders ons waarderen met een goed. De verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek zijn opgenomen in het schoolplan 2018-2022. De komende jaren zetten wij ons systematisch in voor een goede kwaliteit van ons onderwijs en de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven