De Singel

Bonaireplein 7 2315 HG Leiden

  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel

In het kort

Toelichting van de school

De Singel is een basisschool aan het Bonaireplein in Leiden. Gevestigd in Het Gebouw waar we kunnen samenwerken met partners die er zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

Betrokken zijn, Samen leven en leren, Persoonlijke ontwikkeling, Veiligheid en vertrouwen staan op De Singel centraal.

Ieder kind krijgt bij ons de kans om zich optimaal te ontwikkelen. We zijn ons bewust van de multiculturele samenleving waarin wij leven en we vinden leren van en met elkaar erg belangrijk. We werken graag samen met ouders zodat elk kind het beste onderwijs krijgt en het beste uit zichzelf kan halen. Elk kind ontwikkelt zich anders, hier houden we rekening mee in ons aanbod. We leren kinderen hoe je samenwerkt en hoe je op een goede manier met elkaar samenleeft. Dit alles doen wij vanuit veiligheid en vertrouwen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taal maakt sterk en verbindt
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Samen
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Singel is een kleine basisschool. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen. Wij hebben geen wachtlijst voor de groepen 1 t/m 8.

Naast de groepen 1 t/m 8 staan ook de leerlingen van de Kopklas Leiden (schakelklas PO-VO) bij ons ingeschreven en hebben wij drie internationale taalklassen voor nieuwkomers, ook wel ITK's genoemd. In deze groepen is plaats voor 15 leerlingen per groep in de leeftijd van 6-12 jaar die nog geen Nederlands spreken. Na 40 weken intensief (taal)onderwijs stromen deze leerlingen uit naar een reguliere groep op een nader te kiezen basisschool.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek! Aanmelden voor de taalklassen gaat via het centrale aanmeldpunt van de gemeente Leiden: https://nieuwkomersonderwijsregioleiden.nl/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven