Basisschool 't Klankbord

Antoinette Kleynstraat 6 2331 DV Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool 't Klankbord
  • Leerlingen werken met Chromebooks, bijvoorbeeld bij lezen en rekenen.
  • Leerlingen leren met elkaar en van elkaar.
  • Leerlingen leren mindmaps te maken.
  • In de onderbouw vieren de leerlingen seizoenen door stukjes voor elkaar op te voeren.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.t-klankbord.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
  • Ontwikkeling en ontplooiing
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is een beperkt aantal opvangplaatsen voor schooltijd.

Alle kinderen blijven op school tussen de middag. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het team verzorgt de opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven