Mytylschool De Thermiek

Blauwe Vogelweg 1 2333 VK Leiden

  • Schoolfoto van Mytylschool De Thermiek
  • Schoolfoto van Mytylschool De Thermiek
  • Schoolfoto van Mytylschool De Thermiek
  • Schoolfoto van Mytylschool De Thermiek
  • Schoolfoto van Mytylschool De Thermiek

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Je doet ertoe
  • Ontplooien van talenten
  • Bevorderen van zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respectvol samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de overgang van schooljaar 2012 - 2013 naar schooljaar 2013 - 2014 is een forse daling te zien van het aantal SO leerlingen. Deze daling heeft te maken met de wijziging (overheid) van de inschrijving van de leerlingen met een meervoudige beperking (MG). Tot augustus 2013 werden MG leerlingen tot hun 20e jaar ingeschreven in het SO (verlengde SO plaatsing). Vanaf genoemde datum worden MG leerlingen vanaf 12 jaar ingeschreven in het VSO, in het VSO is vanaf augustus 2013 een opvallende toename te zien van leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Per week wordt 15 minuten extra lestijd besteed aan doelstellingen in het kader van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In de urenstaat is dit op de donderdag ingevuld, op basis van het rooster wordt deze lestijd voor elke groep per week ingevuld. Dit kan op een andere dag van de week zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Met het Rijnlands Revalidatiecentrum wordt nauw samengewerkt. Therapeutische ondersteuning wordt onder schooltijd geboden, waar mogelijk   geïntegreerd binnen het onderwijsprogramma.

Terug naar boven