Basisschool Sint Paulus

Julianalaan 40 8932 AB Leeuwarden

Schoolfoto van Basisschool Sint Paulus

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM OP DE SINT PAULUSSCHOOL!

Onze Jenaplanschool ligt op een prachtige ruime en 'groene' locatie. Dagelijks geven wij onderwijs aan ongeveer 300 kinderen. Sinne kinderopvang biedt, voor-, tussen- en naschoolse opvang. Voor de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft Sinne binnen de school een speelleergroep.

U bent van harte welkom voor een kennismaking met de mensen van de Sint Paulusschool en een rondleiding door de school. Bij voorkeur onder lestijd, zodat u de sfeer kunt proeven en een goed beeld krijgt van hoe wij als school werken. U kunt hiervoor dagelijks telefonisch een afspraak maken. Ons telefoonnummer is: 058 -  212 64 80. Even mailen naar directie@sintpaulusschool.nl kan natuurlijk ook.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan - méér dan leren!
  • Samen werken en spelen
  • Communiceren en samen vieren
  • Goede leerresultaten
  • Kinderen met een eigen mening

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven